Mi poštujemo Vašu privatnost i shvatamo da Vam je važna. Ovaj dokument Politika privatnosti (Privacy Policy) navodi vrste ličnih informacija koje primamo i prikupljamo kada koristite mcacreative.rs, kao i neke od koraka koje preduzimamo za zaštitu informacija. Nadamo se da će vam ovo pomoći da budete informisani kada donosite odluku o razmeni ličnih informacija sa nama.

mcacreative.rs nastoji da održi najviše standarde pristojnosti, poštenja i integriteta u svim našim aktivnostima. Takođe smo posvećeni zaštiti naših kupaca, potrošača i privatnosti posetilaca našeg sajta. Da bismo olakšali pronalaženje ovog obaveštenja, činimo ga dostupnim na svim stranicama naše veb stranice.

Lične informacije

mcacreative.rs prikuplja lične podatke posetilaca našeg sajta samo na dobrovoljnoj osnovi. Lični podaci koji se prikupljaju na dobrovoljnoj osnovi mogu uključivati ime, adresu, adresu e-pošte, naziv kompanije i broj telefona.

Ove informacije se prikupljaju ako kupite ili zatražite informacije od nas, popunite naše obrasce da biste se pridružili našoj listi e-pošte, želite da učestvujete u konkursu ili nagradnoj igri ili zatražili bilo koju drugu uslugu ili informaciju od nas. Prikupljene informacije se interno pregledaju i koriste se za poboljšanje sadržaja našeg sajta, informisanje posetilaca o promenama, kao i za odgovaranje na pitanja posetilaca.

Koristimo povratne adrese e-pošte da odgovorimo na e-poštu koju primimo za kontakt, tehničku podršku, korisničku podršku, ažuriranja e-pošte ili dr. Takve adrese se ne koriste u druge svrhe i ne dele se sa spoljnim stranama. Posebno ćemo naglasiti kada su nam Vaši lični podaci potrebni radi pružanja usluge ili realizacije transakcije koju ste zatražili.

Upisom ili slanjem Vaših ličnih podataka preko web stranica mcacreative.rs potvrđujete da ste svoje lične podatke dobrovoljno stavili na raspolaganje (saglasnost) i da dozvoljavate da se koriste za svrhu za koju su i dati. mcacreative.rs prikuplja isključivo radi postupanja po Vašem zahtevu. Podatke mogu koristiti samo zaposleni u mcacreative.rs , a dostavljeni podaci predstavljaju minimum informacija koji nam je u ove svrhe neophodan.

Kada se informacije pregledaju, one se ili brišu ili čuvaju u našim datotekama. Lični podaci dobijeni od svakog posetioca biće korišćeni isključivo u interne svrhe i neće se prodavati ili davati trećoj strani.

Informacije ne-lične prirode

U nekim slučajevima možemo dobiti informacije o Vama koje nisu lične prirode. Koristimo ove informacije, koje ne identifikuju pojedinačne korisnike da bismo analizirali trendove, da administriramo sajt, za praćenje kretanja korisnika u okolini sajta i da prikupimo demografske informacije o našoj bazi korisnika kao celini. Prikupljene informacije se koriste isključivo za unutrašnju reviziju i ne dele se sa drugim organizacijama u komercijalne svrhe.

Upotreba Cookies

Možemo da koristimo kolačiće – cookies da Vam pomognemo da prilagodite korišćenje interneta Vašem online iskustvu. Kolačići su identifikatori koji se prenose na hard disk računara preko Vašeg web pretraživača-browsera da omoguće našim sistemima da prepoznaju browser. Svrha kolačića je da javi web serveru da ste se vratili na odredjenu stranicu. Na primer, ukoliko personalizujete stranice sajta, ili se registrujete za bilo koju od usluga našeg sajta, cookie omogućava mcacreative.rs da ponovo pozove specifične informacije za Vaše naredne posete.

Imate mogućnost da prihvatite ili odbijete kolačiće menjanjem podešavanja svog web pretraživača-browsera, medjutim, ako odlučite da odbijate cookie-je, nećete biti u mogućnosti da upotpunite doživljaj interaktivne funkcije sajta.

Kako možete da ispravite ili uklonite Vaše informacije

Obezbedili smo ovaj dokument Privacy-Policy tj. Politika privatnosti, kao izjavu naše posvećenosti zaštiti Vaše lične informacije. Ako ste poslali lične podatke preko našeg sajta i želite da se informacije brišu iz evidencije ili biste želeli da ih ažurirate, koristite naše stranice sa formularima za kontakt.

Sigurnost podataka

Posvećeni smo bezbednosti Vaših podataka. Da bismo sprečili neovlašćeni pristup i otkrivanje podataka, preduzimano neophodne tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, koje su potrebne da bi se Vaši lični podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe.

Ispravke i Datum stupanja na snagu

mcacreative.rs zadržava pravo izmene u Politici Privatnosti. Ako dodje do promene u praksi privatnosti, obavestićemo Vas na sajtu da je naša praksa privatnosti promenjena. Savetujemo Vam da povremeno pregledate stranu Politike privatnosti i tako da možete znati koje informacije prikupljamo i kako se koriste.

Prihvatanje uslova

Ako se ne slažete sa našom izjavom Politika privatnosti, kako je ovde objavljena, molimo Vas da ne koristite ovaj sajt ili bilo koje usluge koje nudi ovaj sajt.

Vaše korišćenje ovog sajta ukazuje na prihvatanje ove Politike Privatnosti.